Skipperhuset - Bergens Skipperforening

Gå til innhold
Ta kontakt med
Tilsynsmann   
Ole Bakkehaug mob 411 61 995

Utvalgets leder   
Olav Skintveit mob 970 62 769

Tilbake til innholdet