Skipperenkekassen - Skipperforeningen

Go to content

Main menu:

Skipperenkekassen

Komiteer og vedtekter

Link til vedtektene.

I tiden før det fantes noe offentlig sikkerhetsnett, ble det opprettet mange private understøttelsesordninger. Allerede i 1831 ble det etablert en pensjonsordning for enker og etterlatte etter skippere, nemlig Skipperenkekassen i Bergen. 45 skipsførere deltok på stiftelsesmøtet. Skipperenkekassen i Bergen var åpen for skipperborgere bosatt i Bergen som ved å bli medlem og innbetale et fast trekk kunne sikre sine etterlatte en årlig pensjon.

Direksjonen (styret) i Skipperenkekassen i Bergen har for tiden følgende sammensetning:

Direktør (styrets leder) Alf Halsen
Direksjonsmedlem (styremedlem) Max Aarseth Karlsen
Direksjonsmedlem (styremedlem) Gunvald Magnar Isaksen

Suppleant (varamedlem) Arvid Stamnesfet
Suppleant (varamedlem) Helge Standal
Suppleant (varamedlem) Christian Steimler Knudsen

Revisor Magne Lodden
Revisor Tom Grasbakken


 
Back to content | Back to main menu