Skipperenkekassen - Bergens Skipperforening

Gå til innhold
Skipperenkekassen
Link til vedtektene.

I tiden før det fantes noe offentlig sikkerhetsnett, ble det opprettet mange private understøttelsesordninger. Allerede i 1831 ble det etablert en pensjonsordning for enker og etterlatte etter skippere, nemlig Skipperenkekassen i Bergen. 45 skipsførere deltok på stiftelsesmøtet. Skipperenkekassen i Bergen var åpen for skipperborgere bosatt i Bergen som ved å bli medlem og innbetale et fast trekk kunne sikre sine etterlatte en årlig pensjon.

Styret i Skipperenkekassen i Bergen har for tiden følgende sammensetning:

Direktør (styrets leder) Alf Halsen
Direksjonsmedlem (styremedlem) Gunvald Magnar Isaksen
Direksjonsmedlem (styremedlem) Christian Steimler Knudsen

Suppleant (varamedlem) Helge Standal
Suppleant (varamedlem) Leif Kristian Nordeide
Suppleant (varamedlem) Johannes N. Yndestad

Revisor Magne Lodden
Revisor Tom Grasbakken
Tilbake til innholdet