Komiteer og Utvalg - Skipperforeningen

Go to content

Main menu:

Komiteer og Utvalg

Komiteer og vedtekter

Forstanderskapet for Bergens Skipperforenings Aldershjem
Medlem Sjøkaptein Ottar Hordnes - til 2019
Medlem Sjøkaptein Kåre Lønningen - til 2020
Medlem Sjøkaptein Kåre Kristoffersen - til 2020
Medlem Sjøkaptein Olav Skintvedt - til 2020
Formann Sjøkaptein Gunvald Isaksen - til 2019

Varamedlem Sjøkaptein Hans Sigurd Furnes - Valgt for ett år.
Varamedlem Sjøkaptein Helge Standal - Valgt for ett år.

Revisor for aldershjemmet
Revisor Sjøkaptein Gerhard Grimen - Valgt for ett år
Vara for revisor Sjøkaptein Kåre Frekhaug - Valgt for ett år

Ordenskapitlet "Den Gyldne Octant"

Medlem Sjøkaptein Gerhard Grimen - til 2019
Medlem Sjøkaptein Nils Standal - til 2020
Medlem Sjøkaptein Alf Østensen - til 2020
Medlem Sjøkaptein Helge Brudvik - til 2019

Varamedlem Sjøkaptein John Arne Hegg - Valgt for ett år
Varamedlem Sjøkaptein Ivar H. Staff - Valgt for ett år
Varamedlem Sjøkaptein Leif Kristian Nordeide - Valgt for ett år

 
Back to content | Back to main menu