Fastboende

     
Formann Sjøkaptein Gunvald Isaksen 2018
Nestformann Sjøkaptein Ole Bakkehaug 2020
Styremedlem Sjøkaptein John Arne Hegg 2019
Styremedlem Sjøkaptein

Ragnar Nilsen

2020
Styremedlem Sjøkaptein

Kåre R. Frekhaug

2018
       
Varamedlem Sjøkaptein Arild Hestetræet

Valgt for ett år

Varamedlem Sjøkaptein

Leif Kristian Nordeide

Valgt for ett år
       

Seilende

     
Styremedlem Sjøkaptein Johannes Yndestad 2020
Styremedlem Sjøkaptein

Helge Jørgensen

2018
       
Varamedlem Sjøkaptein

Christian Steimler Knutsen

Valgt for ett år

 

© 2017 Bergens Skipperforening, Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen - Alle Rettigheter Reservert - Azura Webdesign