Forstanderskapet for Bergens Skipperforenings Aldershjem

 

 

 

 

Medlem

Sjøkaptein

Ottar Hordnes

2019

Medlem

Sjøkaptein

Kåre Lønningen

2020

Medlem

Sjøkaptein

Kåre Kristoffersen

2020

Medlem

Sjøkaptein

Olav Skintvedt

2020

Formann

Sjøkaptein

Gunvald Isaksen

2018

 

 

 

 

Varamedlem

Sjøkaptein

Olav Hanøy

Valgt for ett år

Varamedlem

Sjøkaptein

Kåre Frekhaug

Valgt for ett år

 

 

 

 

Revisor for aldershjemmet

 

 

 

 

 

Revisor

Sjøkaptein

Gerhard Grimen

Valgt for ett år

 

 

 

 

Vara for revisor

Sjøkaptein

Kåre Frekhaug

Valgt for ett år

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenskapitlet "Den Gyldne Octant"

 

 

 

 

 

Medlem

Sjøkaptein

Gerhard Grimen

2019

Medlem

Sjøkaptein

Nils Standal

2020

Medlem

Sjøkaptein

Ole Bakkehaug

2019

Medlem

Sjøkaptein

Alf Østensen

2020

Medlem

Sjøkaptein

Helge Brudvik

2019

 

 

 

 

Varamedlem

Sjøkaptein

John Arne Hegg

Valgt for ett år

Varamedlem

Sjøkaptein

Ivar H. Staff

Valgt for ett år

Varamedlem

Sjøkaptein

Leif Kristian Nordeide

Valgt for ett år 

 

 

© 2017 Bergens Skipperforening, Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen - Alle Rettigheter Reservert - Azura Webdesign