Vi fikk for kort tid tilbake en henvendelse fra en slektning til et av våre eldre medlemmer som på grunn av sykdom ikke hadde anledning å komme på møtene våre og ellers hadde vanskelig for å komme seg ut alene.

Spørsmålet var om Bergens Skipperforening hadde noen form for besøksordning som kunne besøke medlemmer som ikke hadde anledning til å komme seg ut alene eller av forskjelliger årsaker var lite mobil.

Dette var diskutert i styremøtet 10.oktober som så positivt på henvendelsen. Det ble senere tatt opp i påfølgende medlemsmøte som og så  positivt på det. Bergens Skipperforening har derfor besluttet å lage en prøveordning når det gjelder dette, og bedt de av sine medlemmer som har anledning til å delta i dette melde fra til styret.

 Den/de som har slekt/venner i denne kategorien tar kontakt med kontoret som vil kartlegge behovet før det sette i gang.

Tanken her er først å fremstå besøke vedkommende for å ha en hyggelig prat med en som har samme bakgrunn, fylle ham inn med hva som foregår i foreningen, og andre ting, for eksempel i den Maritime sektor og  kanskje andre ting av interesse.

 

 

© 2017 Bergens Skipperforening, Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen - Alle Rettigheter Reservert - Azura Webdesign