Generalprøven - Bergens Skipperforening

Gå til innhold
Generalprøve
Den 26.april 2012 kl. 1830 ble det arrangert i Skipperforenings lokaler.
Bergens Skipperforenings Shantykor (BSSK), ble startet den 27.oktober 2011.
med formål om mer sosiale, positive og inspirende dager blant foreningens
medlemmer. På disse 6 månedene siden starten har koret hatt 22 øvelser under ledelse av
sin musikalske leder Torbjørn Daleng som er komponist og korpedagog.
Vi har også anskaffet oss sangerutstyr.
Med dette som ballast ble det arrangert nevnte Shanty Kveld, hvor alle
medlemmer med bekjente var hjertelig velkommen.
Foruten koret som stilte opp med 24 mann (99%) kom 52 gjester.
Kvelden ble åpnet ved at Foreningens Formann Helge Brudvik ønsket alle
hjertelig velkommen og overlot deretter ’roret’ til Shantykorets Formann Alf
Østensen.
Etter innledende tale hvor alle ble ønsket velkommen, fått presentert koret
i sitt nye sangerutstyr, takket alle sponsorer hvor logo til Bergen Group var
plassert på styrbord røyl , Bergens Redriforening sin logo på babord røyl og
Skipperforeningens logo midtskips.
Etter at Shantykorets formann tilslutt hadde gitt en grei beskivelse at hva de
forskjellige shantysangene betydde og meningen med dem, ble kvelden åpnet
med ”Skomværvalsen* som shantykoret var valgt som sin åpningssang.
Den ble sunget unisont og uten forsanger (Shantymann)
Deretter fulgte en shanty i 2 deler hvor første del var ’Ane Madam’ med
Shantymann Frode Møvik som sang 2 vers ,deretter fulgte ”Blow the Man
down” med Alf Østensen som ’shantymann’ med 3 vers, deretter Frode
Møvik med 2 vers av ’Ane Madam og avsluttet Alf Østensen med siste vers
av ’Blow the man down’, , alt med resten av koret på refrenget.
Neste sang ble Johannes Kleppevik sin ’Tar Du Med Ei Helsing’ , som ble
sunget unisont.
Det hele ble avsluttet med shantysangen ’Leave Her Johnny , leave Her’,
med Shantymann Frode Møvik.
Dette har i alle dager vært den siste sangen som ble sunget på seilskutene
før mannskapet mønstret av i siste havn, før opplag/verkstedsopphold.
Shantykoret fikk en strålende applaus for sin opptreden , og det regnet
over ’sangerne’ med komplimanger og mye ros.
Heldigvis hadde vi Sjøkaptein Johannes Yndestad som vår eminente
trekkspiller, som tråklet oss sikkert gjennom hele seansen, og som med
sikker musikalsk teft loset inn på rett kurs etter enkelte små kursavvik.
Birger Algerøy , hadde arrangert med kaffe og deretter ble det servert
stormsuppe.
Etter 3- 4 timer var Shanty kvelden over , og hver ruslet hjem til sitt, med et
godt og oppløftende minne av sine ledsagere , venner og kollegaer, som med
absolutt bravur for alvor har tatt steget inn i den store og spennende SHANTY
VERDENEN
En hjertelig takk til dere som stilte opp for koret og til alle dere som stilte opp
for å høre på oss.
Den virkelige åpningen av Shantykoret er for øyeblikket satt til 20.juni om
bord på ”Statsraad Lehmkul” hvor planen er at vi skal synge noen sanger på
vei ut Vågen, og noen under pausene for den oppsatte underholdning om
bord
Sjøkaptein Alf Østensen
Formann (BSSK) Shantykoret
Tilbake til innholdet